เออ เลือดดำคือเลือด ที่ใช้งานแล้ว ลำเลี้ยง อ๊อกซิเจน ไปให้ส่วนต่าง
พอมันไหลกลับมา อ๊อกซิเจน มันก็หายไปบางส่วน กลายเป็นเลือดดำ
กลับมาที่ปอด เพื่อเติมออกซิเจน กลายเป็นเลือดแดง ไปเลี้ยงส่วนต่างๆต่อไป

Comment

Comment:

Tweet